Productie-efficiëntie

In de levensmiddelenindustrie woedt een hevige concurrentiestrijd. Voedselproducerende bedrijven moeten contacten leggen met grote grondstoffenleveranciers en machtige retailers. Nieuwe merkproducten moeten zo snel mogelijk op de markt worden geïntroduceerd. Tegelijk moeten branchespelers ook de kosten beheersen en de efficiëntie verbeteren. Dit zijn de eerste vereisten om winstgevend en succesvol te zijn en te blijven.

Het is volstrekt noodzakelijk gegevens accuraat en efficiënt te beheren, wil men de operationele efficiëntie binnen de gehele onderneming maximaliseren en de kosten minimaal houden. Van even groot belang is een vlotte doorstroming van goederen in de fabrieken, vanaf het ogenblik dat de grondstoffen binnenkomen tot het moment dat de eindproducten worden verzonden.

Als bevoorrechte partner van de voedingsindustrie biedt SATO diverse diensten en oplossingen om productieprocessen te stroomlijnen, producten accurater te beheren en afval en verspilling minimaal te houden.

Door gebruik te maken van in een netwerk verbonden slimme industriële, mobiele en desktopprinters met barcode- en RFID-technologie kunnen voedingsmiddelenfabrikanten de voorraad controleren volgens type, partij en uiterste gebruiks- of consumptiedatum.

De dataverzamelings- en etiketteringstechnologieën van SATO maken manuele gegevensinvoer overbodig en helpen tegelijk afval en verspilling tegen te gaan, procesfouten te voorkomen en fabrieksprocessen te stroomlijnen. Dit komt ten goede aan de operationele accuratesse en efficiëntie. Op die manier worden ook menselijke fouten uitgesloten, bijvoorbeeld wanneer verkeerde, verlopen of onvoldoende ingrediënten voor bereidingen en recepten worden geselecteerd.

SATO helpt voedingsmiddelenfabrikanten wet- en regelgeving stipter na te leven door producten in iedere fase van de hele toeleveringsketen snel en nauwkeurig te volgen en te traceren. SATO helpt klanten hun processen te optimaliseren, efficiëntie te verhogen en middelen en tijd beter te benutten om hun rentabiliteit te verbeteren.

GRONDSTOFFENBEHEER

Assortiment onbewerkte voedingsmiddelen

Het grondstoffenbeheer gaat vaak gepaard met een groot aantal, vaak complexe identificatie- en Track & Trace-processen. Om meerwaarde te creëren en efficiënter te werken, is er voor moderne voedingsmiddelen-, distributie- en retailbedrijven op dit vlak een optimalisatieslag nodig.

Bij ontvangst moeten ingrediënten en grondstoffen diverse controles ondergaan, bv. van partijnummers, houdbaarheidsdatums enz. Pas daarna kunnen ze accuraat en conform de geldende voorschriften worden opgeslagen. Wanneer voorraadartikelen het magazijn verlaten, moet men nagaan of het fifo (first in, first out) principe juist wordt toegepast om afval en verspilling minimaal te houden. Om verschillen tussen de boekvoorraad en de fysiek aanwezige voorraad op te sporen, moet men regelmatig de voorraad opnemen en controles uitvoeren op de in voorraad gehouden ingrediënten.

Als leider in oplossingen voor automatische identificatie en dataverzameling biedt SATO bedrijven in de voedingsmiddelenbranche een ruime keuze aan technologieën om de grondstoffen beter te beheren. De voordelen hiervan zijn legio:

 • Voorraadbeheer volgens soort, partijnummer en/of houdbaarheidsdatum
 • Voorraadlijsten zoeken, weergeven en printen op basis van gebruikersspecificaties
 • Voorraadniveaus in realtime bewaken, bv. van ingrediënten
 • Diverse voorraadgegevens tegelijk beheren en actualiseren in elk stadium van het productieproces: ontvangst, verzending, inventarisatie, goederen in bewerking/halffabricaten en verwijdering

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

PRODUCTIE - CONTROLE VAN VOEDSELBEREIDING

Bereiding van gebakken producten

Bij het bereiden van grondstoffen en ingrediënten voor de productie van voedingsmiddelen, bv. weeg- en mengprocessen, is het wenselijk betrouwbare gegevens te verzamelen en producten zorgvuldig te etiketteren. Alleen zo kan de operationele efficiëntie optimaal blijven.

Wanneer de ingrediënten voor het eerst worden gewogen en ingedeeld volgens de bereidingsinstructies, moet men veel informatie over lotnummers en partijgrootte registreren. Bij het openen van ingrediëntverpakkingen moet men de uiterste gebruiksdatum (TGT-datum) controleren en ongebruikte resten beheren. Bij het doseren en mengen van ingrediënten moet men basisgegevens beheren en instructies geven aan productiemedewerkers. Tegelijk moeten lotnummers en productiegegevens worden geregistreerd.

Als leidinggevend aanbieder van oplossingen voor de voedingsindustrie is SATO zich ervan bewust dat de registratie van bedrijfskritieke informatie en betrouwbare etiketteringsprocessen van essentieel belang zijn om de bereiding van voedingsmiddelen vlot en efficiënt te laten verlopen. SATO biedt voedingsmiddelenfabrikanten een ruime keuze aan hardware, software en voedselveiligheidsetiketten om:

 • Te controleren door wie, wanneer, wat en hoeveel grondstoffen en ingrediënten werden gebruikt voor elke productieopdracht
 • De productiviteit te registreren om toe te zien op het rendement
 • Etiketten voor eindproducten te printen om ze te volgen en te beheren
 • Op de plaats van gebruik QR-codes van ingrediënten te scannen en zo fouten te voorkomen en relevante gegevens automatisch op te slaan
 • Het weegproces van Ingrediënten te automatiseren door de weegschaal te synchroniseren met computers

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

PRODUCTIEMANAGEMENT - VOORRAAD EN EXPEDITIE

Personeelslid dat voorraad controleert

Als leider in oplossingen voor automatische identificatie en dataverzameling voor de voedingsindustrie is SATO zich ervan bewust dat het van kritiek belang is de productvoorraad efficiënt te plannen en te controleren om zodoende kosten, afval en verspilling minimaal te houden.

Zelfs wanneer alle eisen op het gebied van voedselbereiding werden nageleefd, moeten voedingsmiddelenbedrijven om rendabel te blijven alles op alles zetten om de voorraad eindproducten, maar ook transport- en expeditieprocessen efficiënt te beheren.

SATO biedt diverse geïntegreerde, slimme printsystemen om productvoorraden volgens locatie en productiepartij te controleren en zo de efficiëntie te verbeteren. Deze systemen maken het in de fase van orderverzameling en productsortering mogelijk artikelen te selecteren op basis van de verzendinstructies en ze via interne logistieke centra efficiënt te transporteren naar hun eindbestemming, de consument.

SATO biedt voedingsmiddelenfabrikanten en distributiebedrijven de nodige hulpmiddelen om:

 • Voorraden volgens productiepartij en houdbaarheidsdatum te beheren door de geregistreerde productiegegevens te vertalen in concrete cijfers over de voorraad eindproducten
 • Picklijsten op te maken om efficiënt producten te selecteren
 • Productie- en bestelprocessen te stroomlijnen op basis van voorraad- en productieplannen
 • Ingrediëntenhoeveelheden te berekenen op basis van door gebruikers ingevoerde productieplannen
 • Voorraadniveaus te controleren om waar nodig ingrediënten bij te bestellen

BEKIJK HIER DE OPLOSSINGEN VAN SATO

Volg ons ook op…

TwitterLinkedInYouTubeFacebookInstagram